“I can buy anything i want, but i can’t buy time”

Tijd is niet te koop. Daarom is slaap zo belangrijk; het is dé enige manier om tijd te gebruiken op de manier die je wilt.