PROEFSLAPEN & REFUNDBELEID

  1. 7 dagen proefslapen, start na ontvangst.
  2. Same Day Refund = afgeven bij DHL = zelfde dag refund.
  3. Gratis retourneren

Een Pritcher hoofdkussen mag u gebruiken en gebruikt retourneren binnen zeven dagen. Is het kussen niet geschikt voor u, dan kunt u het gratis retourneren, waarna u het volledige aankoopbedrag (inclusief e.v. gebruikte sloop) terugkrijgt. Zelfs binnen 24 uur, nog voordat we de retour hebben ontvangen.

U kunt hierbij ook voor achteraf betalen kiezen; bij retour vervalt de betalingsverplichting.

Per bestelling (adres/persoon) mag u één hoofdkussen en sloop in gebruik nemen. U mag er uiteraard meerdere bestellen, maar neem deze in gebruik als de eerste bevalt. Uiteraard refunden we ongebruikte kussens altijd. U kunt deze tot 14 dagen na ontvangst retourneren met 100% refund.

Dit is de link om uw hoofdkussen voor retour aan te melden >>

Klik hier om naar de meest populaire combinatie te gaan >>

Zakelijke bestellingen

Koopt u een Pritcher Pillow zakelijk, als geschenk, dan is het refundbeleid niet van toepassing. U heeft uiteraard vooraf de mogelijkheid het product te bekijken/proberen.

PRIVACY POLICY – PRIVACY PROTOCOL INZAKE AVG PRIVACYWET

De naam Pritcher en Pritcher Pillows verwijzen naar hetzelfde product. Deze webshop is onderdeel van VOC Group BV (Kleveringweg 31 (09-D), Delft). De informatie in deze webshop is bedoeld om informatie te verstrekken. De gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

De gegevens die wij verzamelen zijn beperkt tot de noodzakelijke ordergegevens bestaande uit NAW en de bestelling; deze worden opgeslagen in ons orderbestand.

Alle informatie die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld de gegevens die u invoert tijdens het bestelproces, zullen worden opgeslagen in onze administratie. Deze gegevens worden tevens gebruikt voor onze eigen marketingdoeleinden, in het bijzonder een nieuwsbrief. Hiervan kunt u zich ten allen afmelden.

Verwijderen gegevens

Stelt u erop prijs dat uw gegevens na bestelling worden verwijderd uit ons orderbestand, dan kunt u dit kenbaar maken per email: info@pritcherpillows.com.

Uw gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en zullen in geen enkel geval worden verspreid aan derden.

COOKIES

Pritcher Pillows gebruikt cookies om uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Door cookies hoeft u niet telkens opnieuw deze gegevens in te vullen.

GARANTIE

Op elke Pritcher zit een garantie van vijf jaar op constructie-assemblagefouten. Dit omvat het gehele ‘naaiwerk’ van het kussen. Deze garantie is van toepassing op de eerste eigenaar en bij overlegging van het aankoopbewijs.

Uitgesloten van garantie is de vulling.

DISCLAIMER

De naam Pritcher en Pritcher Pillows verwijzen naar hetzelfde product. Deze webshop is onderdeel van VOC Group BV (Kleveringweg 31 (09-D) , Delft). De informatie in deze webshop is bedoeld om informatie te verstrekken. De gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

De op deze website opgenomen reviews door de schrijver op persoonlijke titel geschreven. Hun mening vertegenwoordigt niet per definitie de mening van Pritcher (Pillows).

Pritcher Pillows behoudt zich het recht voor materiaal van haar website te verwijderen. Zij zal dat in ieder geval doen indien de inhoud van het geplaatste materiaal naar haar mening racistisch of discriminerend van aard is of anderszins in strijd met de openbare orde en/of goede zeden. Voorts zal plaatsing van materiaal geweigerd of verwijderd worden indien het inbreuk maakt op de rechten van derden.

Niets uit de tekst of grafische voorstelling(en) mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, verspreid of aan derden verstrekt, behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe van Pritcher Pillows. Eveneens is het gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken voor een ander doel dan waar deze voor is bestemd. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij VOC Group bv, de eigenaar van de handelsnaam en alle andere rechten van Pritcher (Pillows).

AANSPRAKELIJKHEID

Pritcher Pillows kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebruik van de door Pritcher Pillows verkochte producten.

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Pritcher Pillows kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Pritcher Pillows is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. Pritcher Pillows is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Pritcher Pillows zo spoedig mogelijk worden aangepast. Pritcher Pillows kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit of verschillende kleurweergaven als gevolg van diverse lichtomstandigheden; waaronder sfeerfoto’s.